Vanliga frågor

FAQ

Installation

Vad behöver jag som kund säkerställa inför installationen?

  1. Det behöver vara undanplockat på de platser där vi ska sätta upp byggställningar, montera växelriktare och dra kablar.
  2. Om du har betong- eller tegelpannor behöver du ordna så att det finns extra av motsvarande modell som du har på taket, skulle vi också råka ha sönder någon så kan vi byta ut dessa direkt.
  3. För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion i appen behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras fungerar också bra.

Vad behöver jag anmäla till elhandelsbolaget respektive nätägare?

Vi på Stella Solar sköter all kontakt med nätägaren åt dig, det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.

Behöver jag bygglov för solpaneler?

Från och med den 1 augusti 2018 slopades bygglov för solpaneler som följer takets lutning. Undantag finns för solcellanläggningar på byggnader eller inom vissa områden. Bäst är att kolla med din kommun om du är har ett hus som är undantaget.

Vad är en smartmätare?

En smartmätare, även kallad energimätare eller Modbus används för övervakning av din produktion och förbrukning. Smartmätarens noggranna mätningar gör det enkelt för dig att följa effektiviteten i din solcellsanläggning.
Smartmätaren placeras oftast i mätartavlan (elmätarskåpet), d v s där strömmen kommer in till anläggningen/bostaden. Där sitter den för att man ska kunna läsa av den totala strömmen som kommer in i anläggningen samt vad som lämnar anläggningen.

Vad innebär mätarbyte?

För att anläggningen skall kunna anslutas till elnätet anmäler vi installation av solcellsanläggning till nätägaren för ett kostnadsfritt utbyte av elmätaren till en mätare som kan mäta utmatning av energi till nätet (förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion). När installationen är klar görs mätarbytet och du kan börja producera din egen el.

Support

Min växelriktare varnar för överfrekvens

Under vissa tider på året kan nätet vara i obalans beroende på hur mycket el som produceras/förbrukas runt om i landet och det gör att det blir fel frekvens.
Om du får larm om överfrekvens så är det inget att oroa sig för, det återställer sig själv när nätet stabiliserats. 

Jag får inte igång appen till växelriktaren

Har du problem med att få igång appen så kan det vara din wifi anslutning som behöver ligga på 2,4 gHz för att växelriktaren och appen ska sammankoppla.
Hittar du inte nätverket i din wifi lista kan du behöva ta fram det genom att logga in i din routers gränssnitt.

Var hittar jag manual för appen till växelriktaren

Du ska ha fått manualen utskickat på din mail i samband med slutfakturan, du kan även komma åt den genom att trycka här som du har en Hypontech och här om du har en Sofar.


Behöver du hjälp med annat support ärende? Skicka in din fråga och eventuell bild genom att trycka på knappen.

Ekonomi

Vad innebär nätnytta?

Nätnytta innebär helt enkelt att man avlastar elnätet när man producerar sin egen el lokalt. Den elen som du säljer ut på elnätet kommer att gå till dina grannar. Det gör att nätägaren inte behöver transportera annan el långväga till dina grannar. Deras överföringskostnader minskar alltså. För det blir du kompenserad några öre per kWh för det den el som du säljer ut på nätet.

Varför bör jag inte mata ut mer el till nätet än jag förbrukar/köper per år?

För att betraktas som mikroproducent får man inte mata ut mer energi till nätet än man själv förbrukar. Samma begränsning gäller för den statliga ersättningen på 60 öre/kWh. Ekonomin i anläggningen blir med andra ord bättre om man håller sig inom denna gräns.

Ökar värdet på fastigheten med solceller?

Absolut, att installera ett solcellssystem är en bra investering för ditt hem, även när du har tänkt sälja det. Husköpare har idag stort fokus på energikostnader, och finns en solcellsanläggning är det naturligtvis en stor fördel. Detta innebär att hus med solceller oftast är mer attraktiva på marknaden och säljs enklare. 

Hur mycket är skattereduktionen för grön teknik för solceller?

Skattereduktionen för solceller är 20 procent av kostnaden för arbete och material för installation av solceller, förutsatt att du uppfyller Skatteverkets krav. Den högsta summan du kan dra av är 50 000 kronor per person och år.

Hur mycket är skattereduktionen för grön teknik för batteri och laddbox?

Skattereduktion för installation av grön teknik för batterier och laddbox är mer generös än för solceller. Där kan du göra avdrag på 50 procent av kostnaden för material och installation. Du kan hitta mer information om villkoren för skattereduktion på Skatteverket.

Miljö

Hur påverkar solceller miljön?

Solceller genererar elektricitet genom att omvandla solljus till el utan att producera luftföroreningar eller växthusgaser. Detta minskar beroendet av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, vilket i sin tur bidrar till att minska luftföroreningar och koldioxidutsläpp.

För att minska miljöpåverkan under tillverkningsprocessen strävar solcellstillverkare efter att använda mer hållbara produktionsmetoder, minska energi- och resursförbrukningen, samt implementera återvinnings- och avfallshanteringssystem. Certifieringar och standarder som syftar till att främja miljövänlig tillverkning, såsom ISO 14001, kan också bidra till att förbättra branschens miljöprestanda.

Rulla till toppen